Οι καλλυντικές ιδιότητες αυτών οι οποίες αναφέρονται στο βιονομικά -βιολογικά καλλυντικά του dr baumann εξειδικεύονται  στην <επισκευή> του κυττάρου όπως επίσης στην αποθήκευση και παροχή ουσιών  σε αυτό .Έχουν την ιδιότητα όταν εφαρμόζονται στο δέρμα να συγχωνεύονται με τις κυτταρικές μεμβράνες  παρέχοντας σε αυτό χρήσιμα στοιχεία για αρκετό χρονικό διάστημα! Το περιεχόμενο τους μπορεί να αποθηκευτεί  στη μεσοκυττάρια ουσία του κυττάρου  όπως και  στη κυτταρική μεμβράνη

 

Γενικά τα λιποσώματα ως βιολογικές μεμβράνες αποθηκευτούν και μεταφέρουν στο κύτταρο  θρεπτικές ουσίες είτε υδροδιαλυτές είτε ελαιώδεις. Έτσι η κυτταρική μεμβράνη έχει ένα υδρόφιλο εξωτερικό μέρος και ένα υδρόφοβο εσωτερικό.