Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όπου υπάρχει η λέξη “natural “ φυτικά ή βιολογικά καλλυντικά   σημαίνει ότι είναι τά απολύτως υγιεινά για το δέρμα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα ….

Πολλά “φυσικά ή φυτικά ή βιολογικά ” συντηρητικά μπορούν με βάση την μελέτη του Πανεπιστήμιου του Kyoto η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι αυτά τα συντηρητικά μπορούν να προκαλέσουν την γήρανση του δέρματος, με τριπλάσια ταχύτητα!

Από το 2009 με βάση τον κανονισμό της FDA και ΕΕ https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/allergens-cosmetics , https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34185/attachments/1/translations/en/renditions/pdf θα πρέπει ορισμένα αρώματα που περιέχονται στα αιθέρια έλαια ή στα καλλυντικά γενικά ,να δηλώνονται δεδομένου ότι μπορεί κάποια φυσικά-φυτικά συστατικά να είναι ακόμη και αιτία καρκίνου.

https://www.cancer.org/healthy/cancer-causes/chemicals/cosmetics.html

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι ένα συστατικό στο καλλυντικό να είναι φυτικό ή φυσικό ή βιολογικό , αλλά να είναι συμβατό που σημαίνει ,να είναι πανομοιότυπο με αυτό που ενδημεί μέσα στον οργανισμό μας. Διότι ο οργανισμός μας δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει το καθαρό φυτικό ή το συνθετικό φυτικό… παρά μόνο αν θα χρησιμοποίηση ή όχι το πανομοιότυπο ή το μη πανομοιότυπο! Και τούτο διότι το καθήκον του ανοσοποιητικού μας συστήματος είναι να αντιστέκεται σε ότι βλαβερό εισέρχεται στον οργανισμό μας ,κρατώντας μας υγιείς.

Έτσι οι Dr Baumann και Dr Henrich αφού ανέλυσαν ιστολογικά το δέρμα κατέληξαν στα συστατικά που το αποτελούν και έτσι με ειδική καλλιέργεια παράγουν πανομοιότυπα συστατικά με αυτά του δέρματος και τα χρησιμοποιούν για την παρασκευή των προϊόντων .Το αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αντηγηραντική επιστημονική απόδειξη !