Τι σημαίνει για εσένα αλήθεια, υγιές δέρμα;

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όπου υπάρχει η λέξη [...]