Όταν αναφερόμαστε στη προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος, σε αυτή τη περίπτωση (των βιονομικών-καλλυντικών προϊόντων) αφορά τη σωστή ανατροφή των ζώων και σε καμία περίπτωση των βασανισμό αυτών.
‘Όμως, παρόλο που υπάρχουν πολλές νομοθεσίες οι οποίες δημιουργούνται για την κατοχύρωση αυτών, εν τούτοις  στη πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εφόσον υπάρχουν εξίσου πολλά ‘’παράθυρα’’ τα οποία επιτρέπουν τον βασανισμό, την ταχεία ανάπτυξη και τέλος την θανάτωση τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των βιομηχανιών χωρίς βέβαια να γίνεται τίποτα από κανένα φορέα
Εμείς λοιπόν ως πρέσβεις της αρμονικής ζωής ανθρώπων και ζώων, απορρίπτουμε κάθε βίαια στάση απέναντι στο ζωικό βασίλειο και σαφώς αποκλείουμε τη χρήση οποιωνδήποτε ζωικών ουσιών στο κόσμο.
Ας συνεργασθούμε λοιπόν όλοι, για μια ισορροπημένη συμβίωση με σκοπό να διατηρήσουμε – αναπτύξουμε  σωστά το περιβάλλον, δίνοντας την ευκαιρία στο ζωικό κόσμο να αναπτυχθεί με φυσικές τροφές, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μόνο συνειδητά.

coalaΌταν αναφερόμαστε στη προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος, σε αυτή τη περίπτωση (των βιονομικών-καλλυντικών προϊόντων) αναφερόμαστε στη σωστή ανατροφή των ζώων και σε καμία περίπτωση των βασανισμό αυτών.‘

Όμως, παρόλο που υπάρχουν πολλές νομοθεσίες οι οποίες δημιουργούνται για την κατοχύρωση αυτών των προτύπων, εν τούτοις  στη πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εφόσον υπάρχουν εξίσου πολλά ‘’παράθυρα’’ τα οποία επιτρέπουν τον βασανισμό, την ταχεία ανάπτυξη και τέλος την θανάτωση τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των βιομηχανιών χωρίς βέβαια να γίνεται κάποια κύρωση από κανένα φορέα 

Εμείς λοιπόν ως πρέσβεις της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων, απορρίπτουμε κάθε βίαια στάση απέναντι στο ζωικό βασίλειο και σαφώς αποκλείουμε τη χρήση οποιωνδήποτε ζωικών ουσιών στο κόσμο.

Ας συνεργασθούμε λοιπόν όλοι, για μια ισορροπημένη συμβίωση με σκοπό να διατηρήσουμε – αναπτύξουμε  σωστά το περιβάλλον, δίνοντας την ευκαιρία στο ζωικό κόσμο να αναπτυχθεί με φυσικές τροφές, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μόνο συνειδητά.

  1. Χρησιμοποιώντας καλλυντικά Dr Baumann που δεν έχουν περιττή συσκευασία, ενάντια στο περιβάλλον.
  2. Χρησιμοποιώντας καλλυντικά Dr Baumann που δεν εμπεριέχουν καμία χημική η ζωική ουσία, ενάντια στο ζωικό κόσμο.